PEMBANGUNAN PELAJAR | STUDENT AFFAIRS DIVISION
» PEMBANGUNAN PELAJAR

PEMBANGUNAN PELAJAR

Kecemerlangan pelajar yang seimbang dalam bidang akademik dan kokurikulum amat dititikberatkan. Kedua-duanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain dalam usaha melahirkan graduan yang responsif, proaktif, berkualiti dan berdaya saing.

Justeru, beberapa persatuan dan kelab yang lebih khusus telah ditubuhkan untuk memberi peluang mengasuh, menanam kemahiran insaniah serta memupuk minat pelajar dalam kepimpinan, kreativiti, sukan dan rekreasi, keusahawanan, kebudayaan, kerohanian, kebajikan dan seni mempertahankan diri

"Memacu Kecemerlangan Mahasiswa" ...more...
Para pelajar yang berminat untuk menjadi ahli sesebuah persatuan dan kelab boleh mendaftar semasa...more...
C1498410952