Program Ziarah Amal Ramadan Bersama Sister Sabariah Dan Yayasan Sabria Ke Montreal, Kanada | STUDENT AFFAIRS DIVISION
» NEWS » Program Ziarah Amal Ramadan Bersama Sister Sabariah dan Yayasan Sabria ke Montreal, Kanada

Program Ziarah Amal Ramadan Bersama Sister Sabariah dan Yayasan Sabria ke Montreal, Kanada

SERDANG, 27 JUN - Program Mobiliti Montreal Ziarah Amal Ramadan bersama Sister Sabariah dan Yayasan Sabria ke Kanada telah dijalankan pada 2 Jun 2018 hingga 12 Jun 2018. Seramai empat orang pelajar dan seorang pegawai telah di hantar untuk menjayakan program tersebut.

Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi inspirasi serta meningkatkan nilai insaniah dan sukarelawan dalam kalangan mahasiswa bagi memajukan diri dari aspek kepimpinan dan pemahaman sosiologi masyarakat luar di samping memainkan peranan penting sebagai duta untuk mempromosikan kebudayaan masyarakat Malaysia. Seterusnya, program ini juga bertujuan untuk mewujudkan pusat sukarelawan dan pembangunan asnaf UPM. Selain itu, program ini dapat membantu masyarakat yang kurang berkemampuan di Montreal selaras dengan moto UPM iaitu “Berilmu Berbakti”.

 

Sukarelawan yang terlibat bekerjasama membantu Sister Sabariah melakukan aktiviti memasak pada bulan ramadan untuk diagihkan kepada golongan gelandangan di Montreal supaya dapat membantu mereka yang tidak berkemampuan.

Berita oleh : Nor Shahirah Mohd Supian

Date of Input: 02/07/2018 | Updated: 17/07/2018 | mshahrul

MEDIA SHARING

STUDENT AFFAIRS DIVISION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-8946 6075
+603 8947 2091
C1537654259