FASILITI | STUDENT AFFAIRS DIVISION
» FASILITI

FASILITI

Bahagian Hal Ehwal Pelajar menyediakan fasiliti untuk kegunaan staf dan juga pelajar yang dilengkapi dengan kemudahan yang terkini. Fasiliti yang disediakan ini mempunyai pelbagai fungsi sebagai tempat majlis rasmi atau tidak rasmi.

Bilik ini terletak di aras bawah, Bangunan Canselori Putra dan merupakan antara salah satu bilik...more...
Bilik ini terletak di aras 1, Bangunan Astaka Seni dan merupakan antara salah satu bilik formal...more...
Dewan ini terletak di aras bawah, Kompleks Mahasiswa dan merupakan antara salah satu bilik formal...more...
Bilik ini terletak di aras 2, Kompleks Mahasiswa dan merupakan antara salah satu bilik formal yang...more...
Bilik ini terletak di aras bawah, Kompleks Mahasiswa dan merupakan antara salah satu bilik formal...more...
Bilik ini terletak di aras 1, Bangunan Astaka Seni dan merupakan antara salah satu bilik studio...more...
Bilik ini terletak di aras 1, Bangunan Astaka Seni dan merupakan antara salah satu bilik latihan...more...
Ruangan ini terletak di aras bawah, Bangunan Astaka Seni dan merupakan antara salah satu ruangan...more...
Ruangan ini terletak di aras bawah, Bangunan Astaka Seni dan merupakan antara salah satu ruangan...more...
Ruangan  bertangga ini terletak di aras bawah, Bangunan Astaka Seni dan merupakan antara salah...more...
C1498410678