ABOUT US | STUDENT AFFAIRS DIVISION
» ABOUT US

ABOUT US

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UPM terletak di Bangunan Canselori Putra, UPM. BHEP merupakan salah satu entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA).

Diketuai oleh seorang Ketua Bahagian yang bertanggungjawab   menguruskan hal ehwal pelajar dan mengurus selia urusan   pentadbiran dan kewangan, perancangan dan pelaksanaan   aktiviti   pelajar, tatatertib, kaunseling, kebudayaan, penginapan,   bantuan kewangan dan kebajikan pelajar

Division of Student Affairs is responsible for managing all affairs related to student such as...more...
Lokasi Pejabat TNC (HEPA) di Bangunan Canselori Putra, Aras bawah bersama-sama Pejabat bahagian Hal...more...
C1498410696